இறைவாக்கை மேலோங்கச் செய்யும் நோக்கோடு, அர்ப்பணிப்பு உணர்வுமிக்க தரமான சமய - சமுதாயப் பணிகளில் பாகவிகளின் பங்களிப்பு பொறுப்புணர்வுமிக்கது.

Friday, December 7, 2007

தமிழகம் மாவட்ட வரை படம்

3 comments:

ammuthalib said...

maasha allaah... this is really a good effort. I had a rough idea something similar to this. Still i appreciate your effort. I would like to see more updations here like interviews, Q & A, articles and so on. May Allaah guides us the right path and forgive us... Assalaamu alaikum...

mohamed said...

i am m.h.abul hasan baqavi at fort coimbatore i need to add me in this blog

ABDURRAZZACQ.K KASIM SHERIFF said...

I am conducting Maqdab deeniyat madarsa in my house @ 174.Noor manjil, NH.45(BC street),Thevaiyur village ,Perambalur district, Tamil Nadu state pin 621115 mobile 00919443433321 from 23.4.15. Any Aalima or Muballiga qualified lady teacher willing to
remain in my house set apart for Niswan may please come & teach the muslim girls & muslim women. Boarding & lodging free,with monthly salary. A family of two to look after the teacher & for cooking are also there in separately in a room.